Hart, long en oncologie revalidatie

Na een hartinfarct of hartoperatie of bij een hartaandoening zoals hartfalen, bevordert hartrevalidatie uw herstel en conditie, geeft antwoord op praktische vragen en helpt u daarmee de draad van het leven weer op te pakken. Uw huisarts, cardioloog of bedrijfsarts kan u verwijzen naar de hartrevalidatie.

Doel van het programma:

  • Verbeteren van de belastbaarheid, zowel fysiek als mentaal
  • Leren kennen van uw lichamelijke grenzen bij inspanning
  • Verminderen van angst
  • Herwinnen van zelfvertrouwen
  • Inzicht krijgen in de aard van de hartaandoening en de risicofactoren
  • Revalidatie op maat

Voor het realiseren van de doelen wordt een individueel behandelplan opgesteld. Na verloop van de behandelingen wordt geëvalueerd of de gekozen behandeldoelen bereikt zijn. Speciaal daarvoor opgeleide fysiotherapeuten begeleiden u.

Longaandoeningen worden ook wel COPD genoemd. Dit houdt in dat patiënten lijden aan een chronisch obstructieve longziekte. Er is dus voortdurend iets in de longen dat een normale ademhaling verhindert. Onder COPD vallen allerlei longaandoeningen zoals chronische bronchitis en longemfyseem.

Longrevalidatie is een behandeling die gericht is op het verminderen van de nadelige gevolgen van de longziekte op het functioneren en daarmee op de kwaliteit van leven.

Meestal wordt u door de longarts of huisarts verwezen naar de fysiotherapie. Na een fysiotherapeutisch onderzoek wordt voor u het meest geschikte trainingsprogramma bepaald. Er wordt vervolgens getraind aan het algemene uithoudingsvermogen, de spierkracht en de ademhalingsspierkracht. Dit vergemakkelijkt het dagelijks leven van de longpatiënt enorm. Er kan weer trapgelopen worden en er hoeft niet meer na elke stap gerust te worden. Hierdoor zal bereikt kunnen worden dat de activiteiten in het dagelijks leven optimaal zal kunnen blijven. Hierdoor kan een aanmerkelijke verbetering van kwaliteit van leven ervaren worden.

Oncologische Revalidatie is bedoeld om patiënten tijdens en/of na hun behandelperiode in het ziekenhuis te laten werken aan hun belastbaarheid onder begeleiding van een fysiotherapeut. Momenteel krijgt ruim één op de drie mensen in Nederland een bepaalde vorm van kanker. Klachten, zoals vermoeidheid, leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren op het gebied van activiteiten in het dagelijks leven en een verminderde participatie op de arbeidsmarkt. Oncologische revalidatie kan mensen die gediagnosticeerd zijn met kanker helpen om de kwaliteit van leven en deelname aan het arbeidsproces te verbeteren. In dit beweegprogramma is de landelijke Richtlijn voor Oncologische Revalidatie meegenomen. De richtlijn is opgesteld door de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC), in samenwerking met het KNGF.