LANDGRAAF:

Phone 045 - 531 09 04

Emailfysiozorg@vanpamelen.nl

ROOSTEREN:

Phone 046 - 426 39 19

Emailfysiozorg@vanpamelen.nl

Verzekeringen & vergoeding


Fysiotherapie vergoeding 2020

Bekijk hier de vergoedingen voor 2020 van iedere grote verzekering.

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

zorgwijzer


CZ

Bekijk hier de vergoedingen van CZ.

CZ

Lees meer »

Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

Vanuit de basisverzekering vergoeding vanaf de 1e behandeling als de aandoening voorkomt op de lijst met aandoeningen die de zorgverzekering hanteert.

Komt de aandoening van uw kind niet voor op de lijst? Dan krijgt u een vergoeding tot maximaal 9 behandelingen en eventueel 9 behandelingen extra.

Voor fysiotherapie en oefentherapie onder de 18 jaar hoeft u geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico

Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Vanuit de basisverzekering krijgt u fysio- of oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling als uw aandoening voorkomt op de lijst met aandoeningen.

Voor fysiotherapie of oefentherapie betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage. Krijgt u fysiotherapie of oefentherapie uit de basisverzekering vergoed? Dan betaalt u eigen risico.

CZ

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Basis

9 behandelingen

Plus

18 behandelingen

Top

30 behandelingen

Jongeren

9 behandelingen

Gezinnen

12 behandelingen

50+

15 behandelingen

CZDIRECT

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Basic

9 behandelingen

Extra

18 behandelingen

Menzis

Bekijk hier de vergoedingen van Menzis.

MENZIS

Lees meer »

Let op: screening telt als 1 behandeling. 1e consult staat gelijk aan 2 behandelingen, namelijk een screening waarin het behandelplan wordt vastgesteld en de eerste daadwerkelijke behandeling. De screening wordt dus van het maximale aantal te vergoeden behandelingen afgetrokken.

Gaat u met een verwijzing van de huisarts naar een fysiotherapeut, dan is het eerste consult (screening + behandeling) gelijk aan 1 behandeling.

Vanaf 18 jaar

Naam verzekering

Maximale vergoeding

JongerenVerzorgd

9 behandelingen

ExtraVerzorgd 1

9 behandelingen

ExtraVerzorgd 2

18 behandelingen

ExtraVerzorgd 3

40 behandelingen

Aanvullend

9 behandelingen

Extra Aanvullend

9 behandelingen

Voor vergoeding uit de Basisverzekering is het eigen risico van toepassing. Heeft u dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u niets.

Maximale vergoeding:

Bij vergoeding uit de aanvullende verzekering geldt een gezamenlijk maximaal aantal behandelingen per kalenderjaar voor fysiotherapie, manuele therapie en oefentherapie. Kosten hoger dan de maximale vergoeding zijn voor uw eigen rekening.

Restitutiepolis ZorgZó:

Gecontracteerde zorgaanbieder: de eerste 20 behandelingen niet vergoed. Vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen wel vergoed.


IZZ

Bekijk hier de vergoedingen van IZZ.

izz zorgverzekeraar

Lees meer »

IZZ Zorgverzekeraar

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Bijzonder Bewust

€ 150,00

Zorg voor de Zorg

16 behandelingen

Zorg voor de Zorg + Extra 1

16 behandelingen

Zorg voor de Zorg + Extra 2

25 behandelingen

Zorg voor de Zorg + Extra 3

Volledig

IZZ Zorgverzekeraar (Modules)

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Fysio Goed

9 behandelingen

Fysio Beter

18 behandelingen


VGZ

Bekijk hier de vergoedingen van VGZ.

VGZ

Lees meer »

VGZ - Vergoeding fysiotherapie – basisverzekering. Of uw fysiotherapie-behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering hangt af van:

• Of u jonger bent dan 18 jaar of 18 jaar en ouder

• Of het gaat om een chronische of niet-chronische aandoening


Premieoverzicht

Naam verzekering

Maximale vergoeding

VGZ Aanvullend Goed

7 behandelingen (voor alle vormen van beweegzorg samen)

VGZ Aanvullend Beter

12 behandelingen (voor alle vormen van beweegzorg samen)

VGZ Aanvullend Best

18 behandelingen (voor alle vormen van beweegzorg samen)

Single/Duo basis

7 behandelingen

Single/Duo uitgebreid

18 behandelingen

Jong Basis

6 behandelingen

Jong Uitgebreid

18 behandelingen (voor alle vormen van beweegzorg samen)

Gezin Basis

7 behandelingen (voor alle vormen van beweegzorg samen)

Gezin Uitgebreid

18 behandelingen (voor alle vormen van beweegzorg samen)

Vitaal Basis

9 behandelingen (voor alle vormen van beweegzorg samen)

Vitaal Uitgebreid

32 behandelingen (voor alle vormen van beweegzorg samen)